מוקדי חירום

emergency phone picture

ביטוח נסיעות לחו”ל

פספורטקארד

טל. 9912*

לאתר החברה

מגדל

טל. 03-9201010

ביטוחי חיים

Bewell

טל. 9899*

פמי פרימיום

טל. 6560*


ביטוחי רכב ודירה

מילגם - נץ

5041*

מגדל - שרברב פרטי

076-8865055

כלל – שרברב חברה

6564*

שלמה ביטוח – שרברב חברה

3739*

פניקס - שרברב חברה

5070*

פמי פרימיום

6560*


דרכים (גרירה , חליפי ושמשות)

2008*

שגריר

8888*

שלמה סיקסט (שירותי גרירה וחליפי ושמשות )

6448*

אוטוגלס – שמשות

03-6507777

אילן זגגות

6620*