גילוי נאות ללקוחות הסוכנות

סייפר סוכנות לביטוח (2011) בע”מ (להלן: “הסוכנות”) עוסקת בשיווק פנסיוני והנה בעלת רישיון תאגיד ביטוח מורשה מספר ח.פ.: 514593185

הסוכנות עומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים וחברות הביטוח המפורטות במסמך גילוי נאות זה, ומולם קיימת לסוכנות “זיקה” כמשמעותה בסעיף 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (יעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) תשס”ה 2005, לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים בין הסוכנות לבין הגופים המוסדיים.

יובהר, למען הסר ספק, כי הסוכנות אינה עוסקת ביעוץ פנסיוני, אלא בשיווק פנסיוני בלבד.

להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדת הסוכנות בתחום השיווק הפנסיוני:

חברות ביטוח: 

מגדל חברה לביטוח בע”מ

כלל חברה לביטוח

הראל חברה לביטוח

מנורה חברה לביטוח

הפניקס חברה לביטוח

הכשרה חברה לביטוח

בתי השקעות וקופות גמל:

אלטשולר שחם

מגדל חברה לביטוח

כלל חברה לביטוח

מנורה חברה לביטוח

הראל חברה לביטוח

אנליסט בית השקעות

אינפינטי בית השקעות

אקסלנס נשואה בית השקעות

מיטב דש

קרנות פנסיה:

מקפת קרן פנסיה

כלל קרן פנסיה

מנורה קרן פנסיה

הראל קרן פנסיה

מיטב דש קרן פנסיה

הפניקס קרן פנסיה

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה

סייפר סוכנות לביטוח (2011) בע”מ

בעלי החברה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

צוות ניהול

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

שירות לקוחות

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים