קופות גמל והשתלמות

קופת גמל

מכשיר לחיסכון נטו, מכשיר חיסכון משותף עבור כספי החוסך והמעסיק (פיצויים ותגמולים) המושקעים בשוק ההון ואינם כוללים כיסוי ביטוחי.

קופת גמל היא למעשה קופת חיסכון, שהמעביד והעובד מפרישים אליה מידי חודש שיעור מסוים משכרו של העובד כפי שנקבע בין הצדדים בחוזה העבודה ועל פי חוק פנסיית חובה משנת 2008. כאשר העובד מגיע לגיל פרישה או עוזב את מקום עבודתו לפני גיל פרישה הוא מקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה בצירוף ריבית ורווחים.

בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון, ללא כיסויים ביטוחיים.

קופה זו לרוב גובה דמי ניהול מהצבירה בלבד .

לקופת גמל לתגמולים לשכירים ניתן להפקיד % 7.5 של המעביד ו- 7% של העובד ובסך הכל % 14.5. בנוסף, רשאי המעסיק להפריש עבור עובדיו בקופת פיצויים ולהעביר אליה מידי חודש עוד % 8.33 משכר העובד.

על כספי פיצויים קיים פטור ממס, בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד לתקרה העומדת על 12420 ₪ לשנה בשנת 2020 , והמתעדכנת במדד מדי שנה.

הבעיה בקופת הגמל מבחינת העמית היא, שחסרים בה מרכיבים חשובים אשר קיימים באפיקי החיסכון האחרים: המדובר בביטוח העובד מפני נכות או אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, וכדי לתת מענה לצורך זה יאלץ העובד לשלם סכומים נוספים ממשכורתו לרכישת כיסויים אלה.

קופת גמל להשקעה

מכשיר לחיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית. הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה מידי יום. בנוסף בחירה בחיסכון באפיק זה מעניקה לחוסך יתרונות מיסוי משמעותיים בעיקר בגיל הפרישה.

לקופה מספר יתרונות בולטים אל מול האפשרויות לחיסכון והשקעה המוצעים ע”י הבנקים (במיוחד בסביבת הריבית האפסית הנוכחית).

יתרונות:

אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום חד פעמי עד 71,337 ₪ בשנה ללקוח , הכספים נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה מידי יום.

אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון על שמם

מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מרבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח.

שינוי מסלול השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב כאירוע מס.

אפשרות להמיר הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון . בנוסף הקצבה החודשית תחשב כקצבה מוכרת (פטורה ממס)

left image
right image

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה

מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס)

לקרן השתלמות יתרון נוסף עבור שכירים שכן המעסיק מפקיד עבורם כספים לחיסכון, עד פי שלושה מחלק העובד! העובד מפקיד עד 2.5% ממשכורתו, והמעסיק עד 7.5%. כיום, במטרה לשמור על רמת החיים לאחר הפרישה, גוברת המודעות לראות בכספי ההשתלמות כספים משלימים לפנסיה הצפויה בעת הפרישה להשתלמות

בשנת 1996 תוקנה פקודת מס הכנסה ובמסגרת השינויים שהוכנסו, התאפשרה הצטרפות גם של עצמאים לקרנות השתלמות.

עצמאי שמפקיד לקרן השתלמות נהנה מהטבת מס: נכון לשנת 2020 יכול עצמאי להפקיד בקרן ההשתלמות עד לתקרה של 18,480 שקל בשנה וליהנות מהטבה כפולה :

הכספים שהופקדו עד לתקרה, פטורים מ-25% מס רווח הון ריאלי במועד הוצאה מוכרת של משיכת הכספים.

הוצאה מוכרת של 4.5% מתקרת ההכנסה השנתית, כאשר סכום ההטבה המקסימלי עומד השנה (2019) של עד 5,583 שקל (בהנחת מס שולי 47%). הטבה זו ניתנת לעצמאים שהינם עוסק מורשה. עצמאי שירצה לנצל את מלוא ההטבה יידרש להפקיד 7% מסך ההכנסות השנתיות שלו, עד לתקרה של 264,000 שקל.

בעלי החברה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

צוות ניהול

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

שירות לקוחות

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים