ניהול תיק השקעות בבתי השקעות

תיק השקעות מנוהל הוא הפתרון הנוח לניהול נכסים נזילים. משמעותו העברת החלטות ההשקעה לידי גוף מקצועי המקבל את החלטותיו באמצעות כלים מקצועיים שונים. פעילות ניהול התיק מתמקדת בניהול חשבון ההשקעות עבור הלקוח בהתאמה אישית ובהתאם לצרכיו.

ניהול מקצועי של תיק השקעות מעניק לך יתרונות רבים, בהשוואה לניהול השקעותיך באופן עצמאי:

זמן – השקעה בשוק ההון היא עבודה במשרה מלאה, שגוזלת זמן רב. אנשי המקצוע של חברות הביטוח יוכלו לחסוך לך זמן יקר בניהול השקעותיך.

ידע וניסיון – גם אם יש לך זמן, ייתכן שאינך מתמצא או מנוסה בתחום. במחלקת ההשקעות של חברות הביטוח עובדים מומחים בעלי ידע וניסיון עשיר בשוק ההון.

משאבים ייחודיים – קיומם של מחלקות מחקר ואנליזה מאקרו ומיקרו, אשר אינן זמינות ללקוח מן השורה.

תיק השקעות מנוהל הינו חשבון שנועד להשקעה בניירות ערך מסוגים שונים, בהם: מניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות וכדומה. תיק ההשקעות מנוהל בחשבון הבנק של הלקוח על ידי מנהל התיקים, אשר קיבל מהלקוח ייפוי כוח לפעול עבורו.

מנהל תיק ההשקעות הינו בעל רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך, וייפוי הכוח שניתן לו מוגבל לביצוע פעולות קניה ומכירה בלבד. תיק השקעות מנוהל מתאים לכל אדם שמחזיק ברשותו סכום כסף נזיל שהוא מעוניין לשמור על ערכו ואף להגדילו ככל הניתן.

בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה בעתיד, למימון השכלה גבוהה לילדים, או לכל צורך אחר, מומלץ לנהל את הכסף באופן מקצועי ואחראי שיבטיח את ערכו. תיק השקעות אישי היא הדרך שלך ליהנות מניהול מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון של הכסף הפנוי שברשותך.

ניהול תיק ההשקעות מתבצע בשקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח באמצעות ייפוי כוח למנהל התיקים לביצוע פעולות קניה ומכירה של ניירות ערך. לסייפר סוכנות לביטוח ניסיון רב בתחום ההשקעות ולאחר בירור צרכנים נוכל להתאים את המוצר הנכון ללקוח.

left image
right image

פוליסת חסכון

פוליסות חיסכון שנקראות גם פוליסות השקעה הן מכשיר של חברות הביטוח שנועד להשקעה לטווח קצר ובינוני ובמילים אחרות הן סוג של אלטרנטיבה בעיקר לקרנות הנאמנות (וגם לתעודות הסל). מדובר במכשיר שמפוקח על ידי המפקח על שוק ההון החיסכון והביטוח שבמשרד האוצר, להבדיל מהקרנות נאמנות שמפוקחות על ידי רשות ניירות ערך .

פוליסות חיסכון משלבים חיסכון והשקעה ומציעים ללקוח אפשרות להשקיע במבחר מסלולים בשילוב נזילות וגמישות מלאים לכספו. הנזילות המלאה כמו גם המעבר הגמיש בין מסלולי השקעה ללא עמלות וללא קנסות מהווים יתרונות בולטים מול מכשירי החיסכון וההשקעה האלטרנטיביים בבנקים ובבתי ההשקעות.

פוליסות החיסכון, הן ללא אלמנט ביטוחי, אלא אמצעי חיסכון והשקעה בלבד. מדובר במכשיר שמאפשר השקעה ברמות סיכון שונות (ובהתאמה רמות סיכון שונות), זה לא רק חיסכון סולידי, יש מגוון של אפשרויות לרבות מסלול אג”ח, מסלול מנייתי ושילוב של מניות עם מכשירים יותר סולידיים.

הכספים עצמם מנוהלים על ידי חברת הביטוח ע”י מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים, שבמקביל לניהול הפוליסות חיסכון והשקעה האלו מנהלים גם מכשירים נוספים – קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ועוד. כלומר, קיים ידע וניסיון משמעותי בגופים אלו.

 תיקון 190

חודש מאי 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, אפשר לומר שהוא יצר מהפכה בכל הנושא של חסכון ארוך טווח, אבל רק לאחרונה החל לצבור תאוצה. בזכות תיקון זה קופות הגמל מצליחות לזרוח מחדש ועבור חוסכים רבים מדובר במוצר יוצא מן הכלל שמשנה את העתיד. חוסכים רבים שמתקרבים לגיל הפרישה מגלים יתרונות רבים בהשקעה והפקדת כספים באפיק קופות הגמל. חשוב לציין, קופת גמל לתיקון 190 יכולה להתאים לכל עמית שמעוניין לחסוך וכל עמית אשר עומד בצמד תנאים בסיסיים:

1- גיל העמית בעת המשיכה הינו או מעל 60

2 – ברשות העמית קצבה מזערית של לפחות 4,525 ₪ מקרן הפנסיה או מביטוח המנהלים.

ניתן לחסוך בקופת גמל במסגרת תיקון 190 בסמוך לגיל 60, תדירות ההפקדות יכולה להיות בהפקדה חד פעמית או בהפקדה חודשית על פי בחירתו של החוסך את קופת הגמל מנהל גוף פיננסי מקצועי עם מנהלי השקעות מנוסים ומקצועיים שנמצאים בוועדות השקעות שמקבלות את החלטות ההשקעה. קופת גמל מציעה מגוון מסלולי השקעה בדומה לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה.

הכספים מנוהלים ע”י גוף פיננסי מקצועי, ע”י מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים, ומומלץ להיוועץ עם איש מקצוע בנושא כדי לנהל את הכספים במקום הטוב ביותר וכדי למקסם את מלוא ההטבות עבורכם.

יתרונות וחסרונות

יתרונות משמעותיים בתיקון 190:

– הטבות מס משמעותיות

– ניידות בזמן ההשקעה – אפשרות מעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס ואפשרות ניוד בין גופי השקעות.

– כלי להורשת כספים

– אפשרות לקבלת הלוואה על הכספים – בחלק מגופי ההשקעות

– חיסכון בעלויות ודמי ניהול

– אפשרות לקבלת קצבה פטורה

– פיזור השקעות – השקעות בנכסים בארץ ובעולם, השקעות בנכסים סחירים ולא סחירים כמו למשל: נדל”ן, תשתיות ועוד.

חסרונות בקופת גמל על פי תיקון 190:

ניתן למשוך את הכספים רק לאחר גיל 60

משיכת הכספים בהיוון מותנית בקבלת קצבה מינימאלית בסך 4,525 ש”ח

תקרת ההפקדות השנתית המזכה במס בתיקון 190 נחשבת כקצבה מוכרת למעט סכום של 34,848 שקלים (בשנת 2020)

במידה ואדם מפקיד כספים למספר חברות פיננסיות שונות באותה שנת מס, כל חברה תרתק סכום של כ-34,848 ₪ , אלא אם העמית יספק אישורים לאחד הגופים.

במצב כזה ניתן לבצע את משיכת הכספים בשני דרכים: היוון קצבה מוכרת ( משיכה חד פעמית ). במצב זה יוכל החוסך למשוך ולשלם לכל היותר מס רווח הון בשיעור של 15% נומינאלי.

משיכת קצבה חודשית – פטורה ממס

מה הסכום המינימאלי ומה הסכום המקסימאלי להפקדה בתיקון 190?

החוסך יכול להפקיד הפקדה חודשית מינימאלית, וסכום ההפקדה השנתי המקסימאלי לקופה חדשה הוא כשמונה מיליון ₪ לאדם בשנה וזה משתנה בהתאם לגיל החוסך ובהתאם לדרישות החוק.

העברה בין דורית לפי תיקון 190 – כאשר מדובר על אירוע בו העמית נפטר בטרם הגיע לגיל 75, הכספים בקופה עוברים למוטבים הראשיים כסכום הוני פטור ממס, כאשר מדובר על אירוע בו העמית נפטר לאחר גיל 75, המוטבים יכולים לפדות את כספי החסכון ולשלם 15% מס רווחי הון או שהמוטבים יוכלו להמתין בהגיעם לגיל 60 ואז לקבל את הקצבה ללא תשלום מס.

אפשרות נוספת, באם העמית יודע מראש כי ההשקעה מיועדת להורשה, ניתן לצבוע את כספי הקופה כקצבה מזכה, ובכך בעת ההורשה הכספים יהיו פטורים ממס רווח הון.

חשוב לציין כי בכל המקרים, לאחר שלושה חודשים מיום פטירת העמית הכספים מתחילים לצבור מס רווח הון בהתאם לרווח ובאופן יחסי.

left image

בעלי החברה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

צוות ניהול

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יוסי דיטשי

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

שירות לקוחות

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

אורן בינו

רפרנט

ביטוחי רכב ודירות

שירן שנגאוקר

רפרנטית

ביטוחי חיים, בריאות ותביעות

אתי דזנשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירות

ליאת ענתבי

רפרנטית ביטוחי רכבים, דירות ועסקים