תעריפון דמי טיפול ושירות ביטוח אלמנטרי - סייפר סוכנות לביטוח (2011) בע"מ

מחיר השירות כולל מע"מ

5/5


 המחירים יכולים להשתנות מעת לעת ע”פ החלטת הסוכנות

.חשבונית תונפק כחוק כנגד כל תשלום