ביטוח פנסיוני

שיתן לכם לישון בראש שקט

סייפר סוכנות לביטוח

לשיחת ייעוץ השאירו פרטים:

  ביטוח פנסיוני לפרטיים ולעצמאיים

  כל אזרח במדינת ישראל זכאי ע"פ חוק לתוכנית פנסיית חובה. בפני הציבור - שכירים ועצמאים - עומדים כיום שלושה אפיקי חיסכון ארוך-טווח לחסוך ע"פ חוק פנסיית החובה לצורך ביטחון פנסיוני בעתיד : • קופות גמל • ביטוחי מנהלים • קרנות פנסיה

  מה הביטוח מכסה?

  קופת גמל

  מכשיר לחיסכון נטו, מכשיר חיסכון משותף עבור כספי החוסך והמעסיק (פיצויים ותגמולים) המושקעים בשוק ההון ואינם כוללים כיסוי ביטוחי. קופת גמל היא למעשה קופת חיסכון, שהמעביד והעובד מפרישים אליה מידי חודש שיעור מסוים משכרו של העובד כפי שנקבע בין הצדדים בחוזה העבודה ועל פי חוק פנסיית חובה משנת 2008. כאשר העובד מגיע לגיל פרישה או עוזב את מקום עבודתו לפני גיל פרישה הוא מקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקופה בצירוף ריבית ורווחים. בקופת הגמל כל הכסף מופנה לחיסכון, ללא כיסויים ביטוחיים. קופה זו לרוב גובה דמי ניהול מהצבירה בלבד . לקופת גמל לתגמולים לשכירים ניתן להפקיד % 7.5 של המעביד ו- 7% של העובד ובסך הכל % 14.5. בנוסף, רשאי המעסיק להפריש עבור עובדיו בקופת פיצויים ולהעביר אליה מידי חודש עוד
  % 8.33 משכר העובד. על כספי פיצויים קיים פטור ממס, בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה, עד לתקרה המתפרסמת מידי שנה ע”י רשויות המס. הבעיה בקופת הגמל מבחינת העמית היא, שחסרים בה מרכיבים חשובים אשר קיימים באפיקי החיסכון האחרים: המדובר בביטוח העובד מפני נכות או אובדן כושר עבודה זמני או קבוע, וכדי לתת מענה לצורך זה יאלץ העובד לשלם סכומים נוספים ממשכורתו לרכישת כיסויים אלה.

  ביטוח מנהלים

  הינו אפיק חיסכון המנוהל לרוב בחברות הביטוח שבסיסו הוא קופת גמל, המשלבת שלושה מרכיבים הבאים לתת מענה במקרב בו יפרוש החוסך ויקבל קצבה חודשית, במקרה מוות, ובמקרה של אובדן כושר עבודה. בשנות ה- 50 הגו חברות הביטוח רעיון שיווקי שהוכיח את עצמו “ביטוח -מנהלים”, שהוא בעצם רכישת תנאי הפרישה לעובד שכיר במסגרת תכנית ביטוח חיים. השם האטרקטיבי הוא למעשה שילוב של ביטוח חיים ריסק למקרה מוות + מרכיב חיסכון לגיל פרישה שאותו ניתן למשוך בסכום חד פעמי או במשיכות חודשיות המהוות קצבה . קהל היעד של התוכניות היה שכירים שלא היו מאוגדים במסגרות הקיבוציות, או שהכנסתם הגבוהה הייתה מבוטחת רק בחלקה בקרנות הפנסיה והם ביקשו לרכוש בעצמם כיסוי נוסף. ניתן לרכוש תוכניות המיועדות להבטחת סכום חד-פעמי בגיל הפרישה, וכן תוכניות המבטיחות קצבה חודשית. ניתן גם לשלב בין מספר תוכניות כדי להתאימן לצרכי המבוטח. סך ההפקדות המותר על פי תקנות מס הכנסה לביטוח מנהלים הוא כדלקמן: לפיצויים (ע”ח המעסיק) – 8.33% מהמשכורת ( 1/12 מהשכר) לתגמולים (קרן לעזיבת עבודה): מעסיק 7.5% ועובד 7% מהמשכורת; לבטוח אובדן כושר עבודה: (ע”ח המעסיק) – עד % 2.5 מהמשכורת. בסך הכל השיעור המירבי המותר הוא 22.83% מהשכר, אם כי יש מקרים בהם מופקד פחות. אגב, התעריף לביטוח אובדן כושר עבודה תלוי בגיל העובד ועיסוקו. במשך השנים התפתחו סוגי הביטוח , ועקב הוזלת תעריפי הריסק שבתוכניות והוזלת הביטוחים לאובדן כשר העבודה נהנים המבוטחים ממוצרים רבים ומגוונים אשר יכולים לספק פתרון ספציפי לצרכיו של כל מבוטח, תוך שמירה על כך שמרבית ההפקדה החודשית תיועד לחיסכון. באפיק זה, בניגוד לאחרים, החוסך נהנה מפרי חסכונותיו שלו ואין סבסוד צולב כמו בקרנות פנסיה, או אחידות תנאים כמו בקופות הגמל. יש גם לזכור כי מדובר בחוזה ביטוח המחייב את החברה, שלא כבאפיקים האחרים שבהם החוסך נתון לשינויים אפשריים במדיניות הקרנות.

  קרן פנסיה

  פנסיה חדשה הינה קופת חיסכון שבסיסה הוא קופת גמל המשלבת מרכיבים ביטוחיים בשיטת ביטוח הדדי הבאים לתת מענה למשפחת החוסך חלילה במותו (פנסיית שארים), ומענה בעודו בחיים (פנסיית נכות) כיסויים ביטוחיים אלו ניתנים לבחירה בתפריט מסלולי הביטוח השונים שהקרן מציעה ולפי בחירתו של החוסך. התוכנית משלמת לחוסך תשלום חודשי – קצבה מגיל הפרישה ועד שארית חייו. קרן זו משקיעה 70% מכספי החוסכים בשוק ההון החופשי והיתר מושקעים באפיק מובטח ע”י המדינה – אג”ח ממשלתי. החוסך יכול לבחור מסלול השקעה ע”פ המתואר בכל קרן. באפיק חיסכון זה קיימים 2 סוגים של דמי ניהול: האחד מהפרמיה (ההפקדה החודשית) והשני מהצבירה (מהחיסכון הצבור). דמי הניהול המקסימליים שהקרן רשאית לגבות הינם : 6% מההפקדה, ו- 0.5% מהצבירה. קרן פנסיה ותיקה: חברת העובדים הגתה בשנות ה- 20 מסלול חיסכון לעובדים שכירים לביטחון פנסיוני לעת פרישה. כך נולדו קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שבהם מבוטחים כיום מאות אלפים באמצעות הפקדה חודשית של 2% מהשכר. חבר בקרן זכאי לפנסיית זקנה חודשית ( שלא ניתן לפדות אותה בסכום חד-פעמי) בהגיעו לגיל פרישה (גברים – 67, נשים – 64. פנסיית הזקנה נקבע לפי מספר שנות החברות בקרן. חסידי הקרנות טוענים, כי מבחינת העמית בקרן זהו היתרון החשוב של אפיק החיסכון הפנסיוני בקרן פנסיה: הבטחת הכנסה חודשית קבועה לגמלאי בפרישתו ולשאיריו במקרה מוות. כמו כן, חלק מסכומי ההשקעה מבוטחים על יד רשת ביטחון ממשלתית. החסרונות במסלול זה: הם כיסוי ביטוחי נחות בהשוואה לביטוח המנהלים, גירעונות אקטואריים ודמוגרפים בעתיד שירעו את מצב העמיתים, וכן שקיימת קשיחות בהתאמת התכנית לצרכיו הספציפיים של המבוטח.

  למה דווקא אצלנו?

  אנו הצוות המקצועי בסייפר סוכנות לביטוח דוגלים בהתאמת הביטוח לצרכי המבוטח, ברמת הכיסויים תוך מתן שירות אישי וליווי צמוד.

  לקוחות ממליצים

  quotes icon
  אני ממליץ מכל הלב על שירותי המשרד

  אני לקוח של סוכנות הביטוח סייפר מזה שנים רבות. זכיתי תמיד לקבל יחס טוב. מיטל וצוות הסוכנות סיפקו שירות מקצועי, ידידותי, יעיל ומהיר. הן בתחום הביטוח האלמנטרי והן בתחומי ביטוח החיים והבריאות. אני ממליץ מכל הלב על שירותי המשרד.

  יצחק קינן, עו"ד

  quotes icon
  קיבלנו פיצוי כספי מחברת הביטוח

  בזמן ששהינו מחוץ לביתנו פרצו גנבים לביתנו וגנבו תכשיטים ומכשירים יקרי ערך. אשר סייפר פעל במהירות ובנחישות ובעזרתו קיבלנו פיצוי כספי מחברת הביטוח.

  יניב

  quotes icon
  המענה המקצועי ניתן לי במהירות וביעילות

  משרד סייפר מלווה אותי מזה שנים רבות בביטוחים שונים כגון: כלי רכב, דירה וביטוחי בריאות. השירות הניתן ע”י סוכנת הביטוח שלי – הגב’ מיטל חפץ, הינו לשביעות רצוני המלאה כאשר המענה המקצועי ניתן לי במהירות וביעילות.

  אירית ממיה

  quotes icon
  היחס האישי והמקצועיות יוצאות הדופן

  אני שמח להעיד שהטיפול שקיבלתי לאורך השנים מסוכנות סייפר היתה מקצועית ועניינית בהרגשה אינטימית וביתית ,נענתי לכל שאלה החל מדברים פעוטים הקשורים בביטוח דירה ורכב כולל בעזרה בשעת תאונה, למי אני פונה מה התהליכים, איך אני ניגש למוסך הקרוב ועוד , וכלה בטיפול בדברים הקשורים לעתיד המשפחה והחיסכון לטווח ארוך שלי ושל משפחתי. אני יודע שלכל שאלה שלי אקבל תשובה ומענה. לאורך השנים קיבלתי ייעוץ מהרבה סוכני ביטוח לדוגמא בכל מקום עבודה שעברתי נפתחה לי קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים שונה, לעיתים בהמלצות שפגעו בטובתי. לאחר שהעברתי את הטיפול בתיק הביטוח הפנסיוני שלי לידי יובל ומיטל במשרד סייפר סוכנות לביטוח, החלטנו ביחד לאחד חלק מהתיקים ,לבטל כמה אחרים ולחדש את הפוליסות שיהיו אידיאליות לצרכים שלי, בכך אני רואה שיש משהו שדואג לי ולא רואה אותי בתור עוד לקוח.

  טל ודנה רוזנשטיין

  quotes icon
  טיפול מהיר

  אנו מבוטחים בסייפר סוכנות לביטוח בפוליסות עסקיות ופרט. האדיבות, השירות, והטיפול היעיל והמהיר עולים על הציפיות.

  גלי יעקובי אזרזר-מנהלת גליפלסט

  quotes icon
  שאפו! יחס אישי ואנשים זהב

  עקב תאונה נשבר התריס בסלון ביתנו, יובל סייפר פעל מול חברת הביטוח ודאג לנו לפיצוי כספי. תודה על השירות המצוין.

  נוי